Özel Yazılım


Özel Yazılım
Özel yazılım; piyasa içinde yer almakta olan yazılım paketleri haricinde şirketlerin kendi özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan özel yazılımlara denir. 
Hazır paket kullanan şirketlerin ilerleyen zamanlar içinde yaşadıkları teknik aksaklıklar, yazılımın var olan tempoya ayak uyduramaması gibi çoklu sorunlara sebep olmaktadır. 

Özel yazılım nedir?

Şirketler her zaman belli bir işleyiş ve düzene göre çalışmaktadır. Sektör ya da yapılan iş ne olursa olsun bu değişmez. Bu her işletmenin aynı işi yaptığı anlamına gelmemektedir. 

Planlı şekilde işlerini yürüten işletmeler belli bir düzen içerisinde ilerlemeleri sebebiyle kar artışı göreceklerdir. Küçük işletmeler bu plan ve programlarını manuel şekilde gerçekleştirebilirken büyük işletmeler için bu durum imkânsızdır. 

İşletmeler için veri çok önemlidir. Elinde var olan veriyi kullanarak analiz ederek çeşitli fırsatlar ve riskleri önceden görerek hareket etmelerini kolaylaştırması sebebiyle önemlidir. 

Veri elde etmek için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz yazılımlar veya programlar şirketlerin bünyelerinde barındırdıkları bütün veriyi otomatik olarak elde ederek şirketlere bazı faydalı öneri ve çıkarımlarda bulunmaktadır. 

Şirketlerin karlı hamleler yapmalarına yardımcı olurken diğer taraftan olası riskler ile karşılaşıldığı zaman kriz yönetiminde yardımcı olmaktadır. 

Her yazılım aynı değildir. Bazıları mevcut iş akıcı içinde tek bir ürün üzerinden yönetmektedir. Piyasada birçok paket program bulunmaktadır. Şirketlerin bünyelerinde barındırdıkları veriyi analiz ederek faydalı bilgi öneriler de bulunacağını vaat etmektedir. 

Yazılım firmaları çeşitli özellikler bulunan modülleri bir araya getirerek paket yazılımlar hazırlamaktadır. Şirketler bu paketlerin içeriğini inceleyerek ihtiyacına en uygun paketi seçmektedir. Bu paketlerin bazı avantaları ve dezavantajları bulunmaktadır. Dezavantajları ortadan kaldırmak için çoğu şirket kendi özel ihtiyaçlarına yönelik özel yazılımlara başvurmaktadır. Şirketler neden özel yazılıma ihtiyaç duyar?

Özel yazılım kullanan şirketler bulundukları noktadan çok daha ileriye kısa sürede ulaşmaktadır. Bu güçlü ilerleyişin en büyük sebebi şirket ihtiyaçları, planları ve düzenleri göz önünde bulundurularak oluşturuluyor olmasıdır. Tamamen şirket ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yazılım ve programlar şirket işleyişine tam olarak uyum sağlayacağından ilerleyiş kaçınılmaz olacaktır. 

Çoğu şirket piyasa içinde yer alan yazılım paketlerini kullanmasının ardından özel yazılıma ihtiyaç duymaktadır. Bu durumun en büyük sebebi hiçbir yazılım paketinin şirket işleyişine %100 uyum sağlayamaması ve aksaklıklara sebep olmasıdır. Bu aksama yazılım paketlerinin başarısız olması ile sonuçlanarak özel yazılım projelerine duyulan ihtiyacı oluşturmaktadır. 

Şirketlerin özel yazılım ihtiyaçlarının pek çok sebebi olabilir, bu sebeplerin neler olduğunu, neden ihtiyaç duyulduğunu öğrenmek için makalemizi inceleyebilirsiniz. Şirket bir yaşar. Kriz geçici bir süre çözüldükten sonra şirketler tekrar böyle bir durumla karşılaşmamak adına özel yazılıma ihtiyaç duymaktadır.

Genellikle şirket yatırımları bu şekilde başlamaktadır. Bazı durumlarda ise şirket büyümek, kar artışı yaşamak amacıyla özel yazılımları tercih etmektedir. Bunlar çoğunlukla, belli bir kar oranını yakalamış, çeşitli yazılım ürünleri için bütçe ayırabilecek düzeye erişim sağlamış teknolojiye inanan gelişen şirketler şeklinde karşılaşmaktayız. Şirketlerin özel yazılım ihtiyaçları kısaca;
Büyümek,
Kar artışı,
Verimliliği arttırmak,
Şirket içi yönetimi tek elden sağlamak,
Mobilleşme,
Hızlanma,
Tasarruf yapmak, maliyetleri düşürmek,
Teknoloji gücünden yararlanmak,
Şirket içi ve şirket dışı ile sağlıklı iletişim kurmak.


Özel yazılımın paket sistemlerden farkları nelerdir?

Gelişime açık yapısı ile özel yazılımlar ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurularak ihtiyaçların değişmesi, belirginleşmesi gibi durumlardan etkilenmeyerek her çeşit senaryoya hazır durumdadır. 
Bütün sistemler ile entegrasyon sağlanabilmektedir. Bu nedenle veriler tek elde toplanarak raporlama yapılabilmektedir. 
Özel yazılım projeniz şirketinize ait olarak hazırlanmaktadır. Paket sistemler genellikle lisans ücretleri ile kiralanmaktadır. 
Paket sistemler içerisinde çeşitli kullanılmayan özellik bulunması sebebiyle yazılım yavaş çalışmaktadır. Özel yazılım projeleri ihtiyaç odaklı oluşturulması sebebiyle yüksek performans ve tam verimle çalışmaktadır.
Projeniz tablet, mobil cihazlar gibi çeşitli platformlar ile çalışarak ihtiyaçlarınıza göre şekillenmektedir. 
Özel yazılım firmaları nasıl çalışır?


Özel yazılım firmaları kesinlikle paket yazılım sistemine karşıdır. Şirketlere özel çözümler üretme taraftarıdır. Özel yazılıma ihtiyaç duyar şirketleri dinleyerek bu ihtiyaçlara çözüm niteliğinde projeler oluşturmaktadır. 

Şirketlerin bazısı ihtiyaçlarını yanlış tespit etmiş ya da yazılım firmasına yanlış aktarmış olabilirler. Bu durumlar sonucunda oluşturulan yazılım şirketlerin ihtiyaçlarını gidermeyecek şekilde sonuçlanmaktadır. 

Yazılım firmaları müşterisi olan şirketi dinledikten sonra birde kendisi bir analiz yaparak yanlış yazılım oluşturmamak için veri toplar. Belli analiz ve teknikler kullanarak oluşturulan bu veri eldesi bir süre devam etmektedir. Analiz sonucu elde edilen veriler ile müşteri olan şirketin talepleri birleştirilerek proje hazırlanmaktadır. 

Yazılım firmaları proje boyunca müşteri olan şirket ile iletişim halindedir. Bu gibi büyük yazılım projeleri üzerinde yapılacak en küçük hata bütün projenin baştan aşağı değişmesine sebep olmaktadır. 

Projeler müşteri olan şirket tarafından onay alınması ardından işleme alınır ve bir sonra ki aşamaya geçer. Müşterinin sabırsızlanmasını ve yazılım firmasının emeklerinin boşa gitmesini engellemektedir. 

Yazılım projesinin tamamlanması ardından müşteri olan şirketin iş akışına entegre edilir. Bu süreçte eğitim ve destek hizmeti ile yazılım firması müşteri olan şirkete yardımcı olmaktadır. 

Bireysel olarak oluşturulan yazılım projesini tek başına kullanana kadar yazılım firması destek hizmetine devam etmektedir. Bu gibi büyük yazılım projelerinin kullanımı yıllara yayılacaktır. 

Değişen teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmek için sürekli bir onarım ve geliştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Tüm bunlar tekrardan yazılım firmasının sorumlulukları arasında yer almaktadır. 

Özel yazılım satın almadan önce nelere dikkat edilmelidir?


Özel yazılımların son derece önemli ve büyük yatırımlar olduğunu unutmamak gerekir. Orta ölçekli şirketlerin bütçelerinin büyük bir kısmına karşılık gelen bu yatırımların doğru yerlere yapılması gereklidir. 

Çalışanların isteklerini canlı tutmak için gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu durum için yazılım firması ile iletişim kurarak işleyiş hakkında birinci ağızdan bilgi almak önemlidir. 

Yatırım yapan yönetim ekibi ile fikir birliği içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Yazılım firmasının teknik anlamda bazı özellikleri ortadan kaldırmasına veya eklemesi gerekebilir. Bu gibi anlar yaşanması durumunda karar verecek olan kişilerin bu kararı işin uzmanlarına bırakması işin ilerleyişi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Özel yazılım firması nasıl seçilir?


Özel yazılım yaptıracağınız firmayı seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta daha önce böyle bir proje yapmış olmalarıdır. Dana önce müşterisine böyle bir proje yapmış ve müşterinin hala kullanıyor olduğu ürünlere sahip yazılım firmalarını tercih etmek çok daha güven verici ve başarılı olacaktır. 

Uzun ve oldukça detaylı bir çalışma ile bu yazılım projeleri meydana gelmektedir. Çalışma süresi içerisinde pek çok sorun ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir. 

Çalışacağınız firmanın bu sorunlar ile profesyonelce baş edebileceğinden emin olmanız gereklidir. Bu gibi durumlarda daha önce bu firmadan özel yazılım hizmeti almış olan şirketler ile iletişime geçerek referans olarak gösterilmiş şirketleriyle çalışmak memnun olma olasılığınızı yükseltmiş olacaksınız.

Firmanın referans ve deneyimleri sonrasında bakılacak bir diğer önemli nokta ise kullanılan teknoloji ve çalışan ekibin yeterlilik düzeyidir. 

Bu gibi özelliklerini bilerek sahip olacağınız projenin kalitesi hakkında fikir sahibi olma olasılığınız artacaktır. Güncel teknoloji kullanan firmalar, teknolojiyi yakından takip ediyor ve gelişim, ilerleyiş, güncelliğe önem veriyor demektir. 

Güncel teknolojileri biliyor olmak geçmiş teknolojilere son derece hâkim olmak anlamına gelmektedir. İlk etkileşim sırasında oluşturulan iletişim tarzı önemlidir.

Size büyük özen gösteren, sanki tek müşterisi sizmiş gibi hissettirmeyi başaran firmalar işlerinde son derece uzmanlaşmış olduğu söylenebilmektedir. 

Bu da doğru ve etkili şekilde planlanmış bir ekip ile çalıştıkları anlamına gelmektedir. Görev dağılımı sorunsuz işliyor gibi düşünülebilir. 

Çalışacağını firmanın iletişim konusunda aksama olmaması, şeffaflığı ve gerçek bir ekip ile çalışıyor olması önemlidir. Bu gibi büyük projeler kesinlikle ekip işidir. Bu gibi bilgileri sizden saklayan firmaların bu süreçte sıkıntı yaratması muhtemel olacağından bunu engellemek gereklidir. 

Özel yazılımın sağlayacağı avantajlar nelerdir?


Yeni kurulmamış, oturmuş bir düzene sahip olan şirketler yeniliğe biraz daha çekimser yaklaşmaktadır. Mevcut düzeni geliştirmek ve değiştirmek çok da kolay olmayan zorlu süreçlerdir. 

Uzun zaman ve emeğe ihtiyaç duyan bu süreçler için ciddi bir bütçe ayrılması gerekmektedir. Bu durum da şirketin karar verme sürecini ertelemesi kolaydır. 

Hazır olduklarına karar veren, yeniliğe açık ve süreci kabul etmiş olan şirketler süreç tamamlanması ardından doğru karar verdiklerini görmektedirler. Özel yazılım projeleri şirketlere çok açıdan avantaj sağlamaktadır. İşte bu avantajlardan bazıları;
Özel yazılımların tamamı şirketlerin kendi iş akışlarına uygun olarak tasarlanmaktadır. Bu durum şirket ihtiyaç ve eksiklerini gidermeye yönelik oluşturulan tasarımlardır. 
Oluşturulan azılımın şirket altyapısı ile uyumlu olup olmayacağı düşüncesi söz konusu değildir. Oluşturulan yazılım mevcut alt yapı ile %100 uyum içindedir. 
Oluşturulan yazılımı tam anlamıyla kullanabilmek adına yazılım firmasından destek alınmaktadır. 
Oluşturulan yazılım şirketin her an kolay bir erişim imkânı sağlaması sebebiyle şirkete mobil olma imkânı sağlamaktadır. Çalışanlar her yerde toplantı, satış, finans, pazarlama gibi işlerini ofis dışında bile gerçekleştirebilmektedirler. Bu durum şirketlerin hiçbir fırsatı kaçırmamalarını sağlayarak satışlarını yükseltmektedir. Karşılaşılan kriz durumlarında anlık olarak müdahale mümkün hale gelmektedir.  
Özel yazılımlar şirket içi verimi arttırarak çalışanlara faydalı geri bildirimler oluşturmaktadır. Bu gibi analizler manuel yapılamayacak kadar detaylı ve karmaşık olması sebebiyle çoğunlukla bu gibi yazılım projelerin tespit edebileceği fırsat, risk gibi durumlar önceden görülerek hamle yapılır. 
Şirket içi mevcut durum hakkında düzenli şekilde rapor hazırlar. Günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak belirtilen özel aralıklar ile rapor almak mümkündür. Çalışanlar üzerinden ciddi bir iş yükü alınması durumudur.
Şirketin ödemeleri, etkinlikleri, toplantı ve eğitimleri gibi özel durumları hatırlatarak gözden kaçmaması sağlanır.
Şirket içi iletişim özel yazılımlar üzerinden sağlanabilmektedir. Bu yazılım kullanılarak online toplantılar, yazışmalar, ortam çalışma belge ve dosyalar buradan paylaşılarak ofis bağlılığı olmadan iletişim, yatırım gereksinimler ortadan kalkmış olur.

Özel yazılımlar her şirketin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulması sebebiyle sayılacak avantaj sayısı artış gösterebilmektedir. Genellikle şirket içi maliyeti düşürme, zaman tasarrufu, her yerden erişim imkânı ve iş yükünü hafifletmek gibi avantajları olabilmektedir. Bunlara ek olan neden özel yazılıma sahip olmanız gerektiğini makalemiz içinde tüm detayları ile incelerdik.

Özel yazılımın riskleri nelerdir?

Her yenilik ve yatırım içinde risk bulunmaktadır. Bir işletme için özel yazılım satın almak önemli bir yatırım sayılmaktadır. Bu nedenle avantajların yanı sıra riskleri de düşünmek gerekmektedir. 
Özel yazılım avantajları kadar olası riskleri de şirketlere göre değişkendir. Ancak genel risklerden bahsetmek gerekirse bunlar;
Öncelikle özel yazılımın şirket çalışanları tarafından uyum sağlayabilecek seviyede olması önem taşımaktadır. Çalışanların kullanamadığı özel yazılımlar işlevsiz kalacaktır.
Yazılımın da şirket altyapısı ile uyumluluğu olası riskler arasında yer almaktadır. Bazı şirketlerin özel yazılımlardan önce şirket altyapısı üzerinde köklü teknolojik değişiklikler yapılması gerekmektedir. 
Bununla birlikte şirket özel yazılımı satın almasından sonra yazılımın bakım çalışmaları, geliştirilmesi gibi gelecek için bütçe ayrılması gerekmekte olan her şey kalem kalem belirtilerek yeterli kaynak sağlanamaması durumlarında verimin düşürmesi olası riskler arasında yer almaktadır. 
Analiz sürecinde neler yapılır?


Özel yazılımın satın alınması sonucunda yapılacak ilk iş analizdir. Yazılım firması müşteri talepleri ve kendi tespit etmiş olduğu ihtiyaç, eksiklik, hatalar olabilir. 

Müşterinin kendisinin tespit etmesi gereken bilgi yetenek ve çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Yazılım firmasının müşteri taleplerini dinlemesi sonucunda müşteri olan şirketin iş akışı ve işleyişi ile ilgili bir fikir sahibi olması açısından önemli bir süreçtir. 

Yazılım firmaları müşterisinin çalışma şekli ve planını bilmeden proje oluşturması mümkün değildir. 

Yazılım firması şirketin mevcut teknik alt yapısını inceler. İşletmenin iş akışını incelemektedir. Çalışanların yetenek ve bilgi düzeylerini ölçmektedir. 

İşletmenin gelir ve gider durumu, gereksiz maliyetleri analiz eder. İş akışı içinde daha verimli olabilecek durumlar oluşturur. Gereksiz, hatalı ve yüksek maliyetli durumlara alternatifler bulur. 

Çalışanların iş yükü düşünülerek daha verimli hale getirebilecek durumları oluşturur. Bunlar birer genelleme olsa da analiz süreçleri her zaman farklı olabilmektedir. Bunların yanı sıra müşteri özel istek ve talepleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Yazılım ve Entegrasyon 


Yazılım firması toplamış olduğu bilgiler ve veriler eşliğinde projeyi oluşturmaya başlayacağı proje planını oluşturur.

Yazılımlar farklı modüllerin bir araya gelmesi ile uyumlu ve entegre şekilde çalışmasıyla oluşmaktadır. 

Öncelik bu modüllerin neler olduğunu belirlemektir. Modüllerin belirlenmesi ardından proje ekibi oluşturularak firma çalışanları arasında görev dağılımı yapılmaktadır. 

Her modül tamamlandıktan sonra müşteriye gönderilerek onay bekler. Müşteri değişmesi ya da eklenmesini istediği durumlar varsa istenenler sağlanarak devam edilir. 

Tekrar müşteri onayına gönderilen proje birbiri ile uyumlu şekilde çalışacak şekilde bir araya getirilerek özel yazılım oluşturulmuş olur. 

Son haline gelmiş olan proje bir sonraki aşama için şirkete entegre edilir. Şirket alt yapısı ile uyumlu olması açısından entegrasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu uyum süreci belli süre süreye yayılmaktadır. 

Yazılımın her cihaza kurulması, mevcut sistemlere bağlanması ve kontrol mekanizmaları entegre çalışmalarına dahildir. Tüm bunların yanı sıra yazılımın güvenliği önemlidir. Hem yazılıma hem de şirkete karşı yapılacak olan saldırılara karşı hiçbir güvenlik açığının olmaması uyumlulaştırma süreci içinde alınacak önlemler arasında yer alır. Yazılımın test süreci nasıldır?


Projenin tamamlanması ardından hemen işleme alınacağını düşünmek yanlıştır. Bir süre test etmek gerekmektedir. Projenin kurulum ve uyumlulaştırma süreci içinde atlanmış olan herhangi bir güvenlik açığı ya da hata olmaması için test etmek gerekmektedir. 

Sorunsuz kurulum sonucunda kullanım için test etmek gerekir. Çalışanların da yeni projeyi tanıması ve kullanmayı öğrenmesi açısından test sürecine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Verimlilik analizi yapmak için en iyi yol denemekten geçmektedir. Test sürecinde belirlenmiş olan belli bir grubun ya da şirketin tamamının işleyiş hakkında hata ya da eksik tespit etmesi ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olmak için gereklidir. 

Bu süreç içinde tasarım sırasında akla gelmeyen istekler olmasına karşın gerekli çalışmaların yapılması içinde bir fırsat niteliğindedir. Test aşamasında herhangi bir sorun yaşanmaması ve istek talebi olmaması durumunda proje canlı olarak kullanıma başlanmış olur. 

Özel yazılımın riskleri nelerdir?


Her yenilik ve değişim içinde bir miktar risk bulunmaktadır. İşletmeye özel bir yatırımdan bahsettiğimiz için olası risklerden bahsetmek kaçınılmazdır. 

Yatırım yapacağımız zaman olası riskleri araştırırız. Yatırım yapmak için risksiz yer aramak yerine bu riskleri göze alıp alamayacağımıza karar vermemiz gereklidir. Özel yazılımlar için de geçerlidir. 

Risklerin tespiti sonrasında bu riskler ile karşılaşılması durumunda altından kalkılıp kalkılamayacağı belirlendikten sonra yeniliğe giriş için ilk adımı atarsınız. 

Özel yazılımın avantajları gibi riskleri de her şirket için değişkendir. Nasıl ki her yazılım şirkete göre değişkenlik gösteriyor olsa da risklerde değişkenlik gösterecektir. 

İşletmelerin karşılaşacağı genel risklerden bahsetmek mümkündür. Şirket çalışanlarının uyum sorunu yaşamayacağı şekilde tasarlanmalı. Çalışanların kullanamadığı bir özel yazılım bir işe yaramayacaktır. 

Şirketin alt yapısına uymaması gibi bir durum yaşanabilmektedir. Bazı şirketlerin özel yazılımdan ziyade ciddi şekilde köklü teknolojik açıdan yenilenmeye ihtiyacı vardır. 

Tüm bunların yanı sıra şirketin özel yazılımı satın alması ardından, yazılımın bakımı, geliştirilmesi gibi durumlara bütçe ayıramaması durumları elde edilecek olan verimin düşmesine sebep olmaktadır. 

Eğitim ve Destek Hizmetleri


Özel yazılım firmaları hazırlanan projenin kullanımı ve en yüksek faydanın sağlanabilmesi açısından şirket yöneticilerine ve çalışanlarına eğitim vermektedir. 

Yazılımın şirkete sağlayacağı kolaylıklar öğretilerek nasıl kullanılacağını çalışanlara öğretecektir. Çoğunlukla bu tür özel yazılımları satın alan orta ve büyük ölçekli şirketlerin bünyesinde bu yazılımı kullanabilecek alt yapıya sahip çalışan bulunmaktadır. 

Bu şirketlerin yazılımı öğrenmesi için çok bir zamana ihtiyaçları yoktur. Bazı işletmelerde teknoloji ve internet kullanım oranı oldukça düşüktür. Bu durum söz konusu olan yazılımın tam verimle çalışabilmesinin çok daha uzun ve zorlu bir süreç olduğunun habercisi niteliğindedir. Şirketlerin çok iyi eğitim sağlayabiliyor oluşu önemlidir. 

Eğitimin yanı sıra teknik destekte önemlidir. Firma yazılımı üretmesi ardından şirket ile ilişkisini kesmemelidir. Bu ürünlerin düzenli bakım ve geliştirilmesi gereklidir. 

Çoğunlukla online altyapıda çalışan bu yazılımların, gelişen teknoloji ile geliştirilmesi ve sistem ihtiyaçları sık sık yenilenmesi gereklidir. Özel yazılımı üreten firmanın bakımlarını düzenli şekilde yapması gerekir. 

Piyasa koşullarına uyumlu şekilde çalışabilmesi açısından düzenli sistemlerin geliştirilmesi gereklidir. Bu yazılımlar uzun yıllar kullanılabilmesine karşın bazen şirketin farklı yapılanmalara gitmesi gündeme gelebilmektedir. 

Özel yazılım satın alınmasının en temel amacı düşük maliyetler ile büyüme, gelişme sağlayarak kar oranını arttırmak ve büyük yatırımlara girebilmek adına farklı girişimlerde bulunmak değil midir?

Şirket büyümesi beklenen bir gelecek niteliğindedir. Aksi özel yazılım anlayışına ters düşecek bir durumdur. Bu nedenle şirketin sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli yenileme çalışmalarının yapılması firmanın sorumlukları arasındadır. Firma çalışanları ve özel yazılım ilişkisi nasıldır?


Şirketlerin belli bir yeniliğe gitmeden önce düşünmesi gereken ilk durum çalışanlar olmalıdır. Şirkete büyük yatırımlar yapılsa da yeniliklerin vaat ettiği ilerleyiş çalışanların bilgi ve yetenekleri ile paraleldir. 

Yatırım çalışanlar ile başlamalıdır. Alınmaya karar verilen yazılımın elde edilmesi ve projenin tamamlanması uzun bir süreçtir. Bu süreç çalışanların gerekli eğitimleri alması için son derece yeterli bir süreç niteliğindedir. 

Şirkete özel yazılım gelmeden evvel çalışanların eksiklikleri giderilerek gerekli altyapı ihtiyacı çalışanlar üzerinden sağlanmalıdır. Bu sayede uyum sorunu kalkacaktır. 

Yazılım geliştirilirken çalışanların yetkinlik düzeyi düşünülerek tasarlanması önemli bir konudur. Şirket içerisinde yer alan herkesin kullanabilmesi ve sıkıntı yaşamaması yazılımın verimi açısından önemlidir. 

Şirketin özel yazılımı istemesinin en önemli nedeni çalışanları üzerinde ki iş yükünü azaltmak olduğunu unutmamalıdır. Bu yazılıma sahip olmak çalışanlara yeni sorumluluklar verileceği anlamına gelmemektedir. 

Sonuç olarak; her şirketin kendine özel bir çalışma düzeni ve planı vardır. İş akışında firmanın yaptığı işe bulunduğu sektöre ve çalışan sayısına ve sahip olunan teknolojiye göre çeşitli ihtiyaçlar oluşabilmektedir. 

Bu ihtiyaçlar hazır yazılım paketleri ile gideriliyor olsa da entegrasyon problemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlar işletmelerin öze yazılıma başvurması ile sonuçlanmaktadır. 

Özel yazılımlar bu işi yapan firmaların kendi işleyişleri ve ile ilgili yürütülen çalışmalarla geliştirilerek şirket kullanımına sunulmaktadır. Elbette sürekli kullanım için çeşitli entegrasyon, eğitim gibi süreçlerden geçmesi gereklidir. 

Tüm bu süreçler başarı ile atlatılmasının ardından; özel yazılım kullanan şirket verimi artacak ve çoğu gereksiz maliyetten kurtulmuş olacaktır. 

Özel yazılıma ihtiyacınız varsa Aforsoft Yazılım ve Danışmanlık olarak bizimle iletişime geçere detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Sosyal medyada paylaşın


Yorumlar

Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Onay sonrası görüntülenecektir.
Yorum alınırken hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.