Doğru Test Stratejileri;

Yazılım ve projeyi yöneten kişiler; proje çalışmaları sonucunda, hedeflenen bütçe ve süre içerisinde hata ve eksiklikten arınmış, istenen işlemleri yerine getirebilen bir yazılım geliştirilmesini isterler.

Proje yapım aşamasında gerçekleştirilen her faaliyet bu hedefe ulaşım yolunda gerçekleştirilmektedir.

Oluşturulan yazılım projesinin hatalardan arındırılmış eksiksiz şekilde çalışabilmesi proje sonunda gerçekleştirilen test sonuçlarına bağlıdır. Testler, yazılım projesinin eksiksiz oluğunu göstermenin temel amacıdır.

Yazılım testleri aynı zamanda projenin belirlenen süre ve bütçe içerisinde kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle proje içerisinde yazılım testlerinin belirli periyotlar içinde yapılması proje planlaması açısından önem taşır. 

Yazılım projelerinde en üst seviyede fayda sağlanmasının temelinde doğru uygulanmış test stratejileri oluşturmaktadır. 

Test stratejisi, yazılım projeleri içinde olabilecek sorunları ortadan kaldırabilmek adına oluşturulan doğru stratejiler ve testler ile hedeflenen yazılım özellikleri kazandırmak adına yapılan son kontrollerdir. 

Test stratejilerinin belirlenmesi ilk adım olarak görülebilmektedir. Tüm test işlemlerinin planlanması bu strateji içerisinde yer almaktadır. 

Test stratejileri belirlenirken, proje içinde kullanılan test araçları, her test aşaması düşünülerek başlama / durdurma / yeniden başlama gibi özellikleri içinde barındıran, test tamamlanma kriterleri, Test faaliyetleri içinde yer alan varsayımlar, testleri destekleyecek olan eylem ve test süresince ne tür dokümantasyonların üretileceği tanımlanmaktadır. 

Tanımlamalar ardından test planı detaylandırılarak belgelenmektedir. Bu planlara uygun olarak test faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Test planlanması; ilk adım test stratejisinin belirlenmesidir. İlk adım içerisinde gerçekleştirilen bir takım hata ya da yanlışlar proje açısından beklenen hedeflere ulaşamamaya, test süresi içerisinde tekrarlı iş yapımına ve etkin olmayan kaynak kullanımına bu nedenle proje hedeflerinden sapmaya sürecin gereğinden fazla uzamasına neden olmaktadır. 

Test stratejisi belirlenirken bir takım hatalar yapılmaktadır. Özellikle kurumsal firmalar her proje için “benzer test stratejisi” uygulamasıdır. Proje işlev ve yapı itibariyle farklı karakteristik özelliklere sahiplerdir.

Bunlar düşünüldüğünde bir proje için başarı getiren test stratejisi diğer projeler için aynı şekilde sonuçlanmayabilir. 

Kurumsal projeler için aynı test yöntemlerini uygulamamak için proje önem derecesi, proje özellikleri ve risk seviyesi kriterleri şeklinde sınıflandırmaktadır. 

Bu sınıflandırmalara göre ortak test stratejileri uygulanmaktadır. Bu tür sınıflandırmalardan yola çıkan test stratejilerinin başarısı tamamen kurumların doğru sınıflandırmasına bağlıdır. 

Yapılan hatalar arasında; test stratejisi belirlenme aşaması içinde çözüm modüllerinin önem / kritik / risk / zorluk derecelerinin hesaba katılmamasıdır. 

Bu kısımlar dikkate alınmaması durumları içerisinde kolay test edilebilen kısımların defalarca test edilirken, Test edilmesi biraz daha zor ama önem / kritik / risk alanlarında yeterince test edilememektedir. 

Bu durum hatalı her an sorun çıkarabilen bir yazılım projesinin müşterilere teslim edilmesi durumudur. 

Bazen esnek test stratejileri oluşturulamamaktadır. Eğer projeler için bu durum geçerli ise testler için geliştirilmiş olan tüm durum koşturulmaya ve hepsinin sonuçları öngörülmeye çalışılır.

Oysaki zaman ve enerji yönünden sıkıntı yaşanan projeler için esnek ve etkin test stratejileri ile tam verimle çalışan yazılım projeleri oluşturulabilir.

Sonuç olarak; başarılı ve etkin test stratejileri ile tam verimle çalışan yazılım projeleri oluşturulabilmektedir. Bu stratejilerin belirlenmesi test yöneticisinin sorumluluğunda olmasına karşın başarılı bir strateji oluşturabilmek için Proje Yöneticisi, İş Analisti, Test Ekibi alanında uzmanlaşmış diğer kişiler ile oluşturulmaktadır. 

Bütün bunlar kurum kültürünü göz önünde bulundurarak test stratejisi proje yapısına uygun şekilde belirlenerek birlikte çalışılmalıdır. 

Başarılı ve doğru test stratejileri ile hatadan ayıklanmış kaliteli yazılım projeleri oluşturabilirsiniz. Bu da müşterilerinizi memnun edecektir.