Özel yazılımların paket sistemlerden farkı nedir?

Gelişen teknolojimiz ışığında günümüzde aktif kullanıma sahip büyük küçük bütün kurumsal işletmelerin çalışma şekline uyumlu şekilde çalışan sistemler oluşturulması yazılım çalışmaları içinde yer almaktadır.

Kurumsal yapı içinde bulunan işletme sahiplerinin yer aldıkları sektör ve yapılan işlerinin devamlılığını günümüz şartlarına uygun olarak ilerlemesi doğru yazılım teknolojilerinin oluşturulması ile ilgilidir.

İşletmelerin özel işleyişi ve ihtiyaçlarına uyumlu olarak oluşturulan yazılımlar sayesinde; stok maliyeti, stok kontrolü, finansal işlem ve takibi, üretim aşamaları, birimler arası etkileşim uyumu en verimli şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu tip uyum ve çalışma planlaması için özel yazılım teknolojilerine başvurabilirsiniz.

Özel yazılım düşünüldüğünde bu ihtiyaçları karşılayacak iki yöntem bulunmaktadır. Bunları;

1-Hazır paket sistemler;

Bu sistemler sektöre, belli konulara uyumlu olarak hazırlanmış sistemlerdir. Büyük çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından çok karışık ve etkileşim gerektirmeyen işler için kullanılmaktadır. 

Hazır sistemler olması nedeniyle kurulum ardından kullanıma başlanabilir. Ancak kendi iş akışı olması nedeniyle işletmenizin bu sisteme uyumlu olmasını sağlamalısınız.

İşletme içi ihtiyaç ya da sonradan oluşan isteklere cevap veremez.

2-Özel yazılım;

Özel yazılım projeleri ancak yazılım firmaları tarafından yazılım geliştirme çalışmaları kapsamında; müşteri istekleri, işletmenin bulunduğu sektör ve işletmenin ihtiyaçları düşünülerek oluşturulan işletmelere özel sistemlerdir.

Yüksek verime sahip olan bu sistemler hazır yani paket yazılımlar ile karşılaştırıldığında çok ileri noktadadır.

Özel yazılım geliştirme süreci nasıl işlemektedir?

Özel yazılım paketlerinde yapılan kurulum ve kullanım özel yazılım geliştirme için ne yazık ki geçerli değildir. Hazırlanacak olan özel yazılım projesi şirketlere özel olarak oluşturulacağı ve şirket işleyişiyle uyumlu olması gerektiği için uzun ve yoğun bir geliştirme sürecinin tamamlanması gereklidir.

Bu özel yazılım geliştirme aşamaları düşünüldüğünde bunlar;

Özel yazılım isteyen firmanın yazılımı geliştirecek olan firma ile bir araya gelerek proje ile ilgili görüşme süreci;

Bu süreç içinde, çeşitli istek, ihtiyaç sektör ve beklentiler görüşülür. Özel yazılım projesinin nasıl oluşacağı ve nasıl çalışması gerektiği tüm detayları ile bu görüşme sırasında konuşulur.

Yazılım firması ve işletme sahipleri ile görüşme sonunda özel yazılım geliştirme sürecini teknik anlamda başlatabiliriz.

Oluşturulmuş olan yazılım projesi için test aşamasına geçilir. Bu test aşamasında hata ve eksik tespiti yapılarak özel yazılım içinde sorunların giderilmesi ya da potansiyel sorunların ortadan kalkması sağlanır.

Yazılımın proje sahibi olan firmaya entegre edilmesi ardından firma içi test aşamasına başlanır. Bu durum uygulamalı test olarak da düşünülebilir. Gerekli görülmesi durumunda özel yazılımın tam verimle çalışması için teknik, kullanım açısından bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılabilir. 

Bahsetmiş olduğumuz tüm bu konular düşünüldüğünde firma çalışma şekline, işleyişine uyumlu, beklenti ve ihtiyaçlarınızı gidermeye yönelik özel yazılımlara sahip olarak iş verimliliğinizi kısa sürede arttırabilir ve sektör içinde adını duyurabilirsiniz.