Özel yazılımlar, şirketlerin kendi iş süreçlerine uyumlu olarak geliştirilen, piyasa içi paket sistemlerden farklı sistemler olarak tanımlanabilmektedir. 

Özel yazılımlar şirketlerin bazı ihtiyaçlardan doğan sistemler olarak oluşturulur. Şirkette var olan eksik, aksaklık ya da ihtiyaçları gidermek adına pratik ve düşük maliyetli çözümler üretilmektedir.

Özel yazılım sistemleri; yazılım firmaları tarafından uzun ve detaylı çalışmaları sonunda bir araya getirilmektedir. Sistemin satın alınması ardından satın almış olan şirkete entegre işlemi gerçekleştirilmektedir.

Özel yazılım firmaları yalnızca sistemin yapılması ve entegre işlemlerinden sorumlu değildir. Satış sonrası yer alan tüm hizmetler yazılım firması sorumluluğunda yer almaktadır. Bu kapsamda gerekli eğitim, geliştirme ve destek yazılım firması tarafından sağlanmaktadır.

Özel yazılım geliştirirken nasıl bir yol izlenir?

Müşteri taleplerinin alınması;

İlk olarak yazılım firması müşteriyi ziyaret ederek müşterinin taleplerini belirlemektedir. Müşteri talepleri ile ilgili veriler hazırlanarak yazılım firmasına değerlendirilmek üzere gönderilir. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından veriler üzerinde yer alan eksiklik yapılması gereken değişikliklerin tespiti ile müşteri onayına sunulmaktadır. 

Müşteri geri dönüşü ardından gerekli durumlarda tekrardan revize yapılabilmektedir.

İhtiyaç analizi;

Yazılım firmalarının müşteri taleplerine ek olarak farklı ihtiyaçlar, eksikler ya da hatalar tespit edebilmektedir. Müşterinin tespit edemeyeceği farklı bilgi, yetenek ve teknoloji kullanılarak belirlenmektedir.

Yazılım firmasının bir süre için yapacağı analizler ile söz konusu tespitlerin yapılması müşteri iş yapış şeklini anlamak ve çalışanları tanımak açısından önemlidir. 

Firmalar; müşterinin yaptığı işi ve iş akışını bilmeden özel bir ürün geliştirememektedir.

Tasarım;

Yazılım uzmanları, analiz dokümanlarını kullanarak yazılımın tasarımı bir araya getirerek ekip içinde değerlendirilir. Değerlendirilerek revize edilmiş doküman yayınlanır. İsteğe bağlı olarak müşteri onayına sunulmaktadır.

Kodlama;

Yazılım uzmanları onaylanmış tasarım dokümanlarına göre kodlamaya başlarlar. Yazılımlar genellikle farklı özellikte modüllerin bir araya getirilmesi ile uyumlu olarak, entegre çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu modüllerin tespiti ilk önceliktir. Modüllerin belirlenmesi ardından proje ekibi kurularak görev dağılımı yapılmaktadır. Her modülün tamamlanması ardından müşteri onayına sunulur. Müşterinin eksik ya da değiştirilmesini istediği bir detaya ihtiyaç duyması ardından istenen revizeler sağlanarak aşamalı şekilde proje ilerler.

Test;

Uzmanlar, analiz sonuçları içinde yer alan dokümanların testlerini yapmaktadır. Hata bulunması durumunda yazılımı yapan kişilere gönderilerek hatanın giderilmesi sağlanır. Sorunların giderilmesi ardında tekrardan uzmanlara gönderilir ve bu işlemler test hatasız sonuçlanana kadar devam eder.

Entegre İşlemleri;

Yazılımın son haline getirilmesi ardından sonra ki adım şirkete entegre işlemleridir. Şirket alt yapısı ile uyumlu olması açısından bazı entegrasyon işlemleri gerekmektedir. Bu tip uyumlulaştırma işlemleri belli sürelere yayılım göstermektedir.

Yapılmış olan yazılımın her cihaza kurulumu, mevcut sistemlere bağlanması yönetim ve kontrol gibi her şey entegrasyon işlemi dahilindedir.

Müşteri testleri;

Proje tamamlanarak müşteri bünyesine entegre işlemi tamamlanması ardından hemen çalışmasını beklememek gerekir. Müşteri firmanın kendi test işlemlerini gerçekleştirmesi önemlidir.

Çalışanların yeni yazılımı kullanmayı öğrenmesi ve alışma süreçleri için test sürecine büyük ihtiyaç vardır.

Sürümü yayınlama ve kullanıma açma;

Entegrasyon işlemleri bitmiş, başarıyla testlerden geçmiş yazılımın son hali müşteri onayına sunularak kullanıma açılmaktadır.

Eğitim ve destek;

Özel yazılım geliştiren firmalar, Müşterisine sağlamış olduğu yazılım hizmetinin en yüksek verim ile kullanılabilmesi için ürünü çalışan ve yöneticilere öğretmen adına eğitim vermektedir.

Yazılımın firmaya katkılarını anlatarak bu katkıların sağlanabilmesi için yazılımın ne şekilde kullanılacağını çalışanlara öğretmektedir.

Eğitimin yanı sıra teknik destek büyük önem taşımaktadır. Yazılım firması geliştirmiş olduğu yazılımın satılması ardından müşteri firma ile etkileşimi kesmesi söz konusu değildir. Yazılım ürünlerinin düzenli bakımı ve geliştirilmesi gereken ürünlerdir.

Geri Dönüşler;

Kullanılan programın kalitesi, projenin başarı değerlendirilmesi yapılacak işlerde başarı sağlaması için belirli aralıklar ile geri dönüş alınmaktadır.