Müşteri Segmentasyonu Nedir?

Müşteri segmentasyonu; geniş hedef kitleye sahip pazar içinde yer alan müşterileri farklı ihtiyaç ve beklentiler şeklinde sınıflandırarak müşteriyi iyi tanımayı amaçlayan bir stratejidir. Müşteri segmentasyonu her sınıf için ayrı pazarlık stratejisi geliştirerek pazar ağının daha geniş olmasını amaçlar. İşlemin öncelikli adımı müşteriler hakkında veri toplamaktır. Kullandıkları kanallar üzerinden erişim sağlanarak en sağlıklı ve doğru verileri elde etmek gereklidir. Veri depolanmasının artından müşteriler hakkında analiz yapmak mümkün hale gelir. 

Müşteri segmentasyonu geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Faaliyet alanı, müşteri kalitesi, iş ihtiyaçlar gibi özelliklerle değişime uğrar.

1-Değer ve davranışlar;

Müşterilerin alışveriş alışkanlıklarına, marka tercihleri, harcama tutarları ve işlem sıklığı ve zamanına göre müşteri birbirinden ayıran yöntemdir. Genellikle yüksek ve düşük bütçeli müşteri kitlesini birbirinden ayırmak amaçlı tercih edilir. 

2-Sosyo-demografik segmentasyon;

Hedef kitleyi; yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, yaşadığı coğrafyaya, sosyo-ekonomik düzeye, yaşadığı lokasyona, ilgi alanları, yaşam tarzına bağlı olarak ayıran yöntemdir.

3-İhtiyaç bazlı segmentasyon;

Müşterilerin ihtiyaçlarından oluşan bir yöntemdir. Müşteri verilerinden oluşan ürün ve hizmetleri tasarlayarak hedef kitleyle iletişimi kolaylaştırır.

4-Mikro ve Makro Segmentasyon;

Segmentasyon projeleri hazırlanırken segement sayısının kaç olacağı hakkında çeşitli konular açığa çıkmaktadır. Makro segment; yönetimi kolay olup yönetilebilecek sayıda segmentasyon oluşturmaktadır. Mikro segmentasyon; hedef kitle içinde var olan müşterileri küçük ama çok sayıda segmente ayırarak homojen bir hedef kitle ağı oluşturmayı hedefler. İngiliz Parkende olan TESCO müşterileri 5000’den fazla segmente ayırarak müşteri segmentasonu ağının genişliğini anlatmıştır. 

Bu iki segment kesinlikle birbirinin muadili değildir. Farklı hedeflerle birbirini tamamlayarak senkronize hareket edebilen bir segmentesyon şeklidir. Makro segmentler firmaya strateji ve hedef oluşumunu sağlar. Mikro segmentasyon Alınan aksiyonları kişiselleştirerek seviye artışı sağlar.

Segmentasyon projelerinde yol haritası oluşturmak;

Bütün segment tiplerinin iyi izlenim bırakıyor oluşundan kaynaklı olarak projeleri planlarken hepsini kullanmak isterler. Bu düşünce kesinlikle doğru değildir. Başarı oranı segment sayısıyla değil mevcut çalışma ve aktivasyona dahil edilme yöntemleriyle bağlantılıdır. Motivasyon, cesaret gibi açılardan bakıldığında orta ve uzun vadede proje sınırları, yol haritası gibi projenin eksik yanları belirlenerek başarı şansını söylemem mümkün olur.

Bu yöntemler ışığında belirlenen başarı oranı ile sonuçları kabullenerek yeni yol haritaları çizilebilir. İlk aşama olarak değer ve davranış bazlı segmentasyonları deneyerek sonuçları aktivasyona bağlayarak ardından işlemi genişletmekte yarar vardır. Başarı ilk adımda başlar.

Aktivasyon belirleme;

Aktivasyon yöntemini firmalar için kişiselleştirmek aktivasyonun hem çıkış hem de çözümsüz kaldığı bir noktadır. Proje sahipleri kişiselleştirme işini geniş tutarak zengin bir segmentasyon alanı oluşturmak isterler ama işletme sahiplerini çaresiz bırakarak hayal kırıklığı oluşturabilir. Doğru aktivasyon belirlemesi için; güç, sabır ve zaman olmazsa olmazdır. 

Uzun vade içerisinde verim almak için otomasyon konusunu açıklığa getirmek gereklidir. Kişilere bağlı olmaksızın otomatik çalışan kurumlar oluşturarak, hazırlanan segmentasyonun uzun vadede dinamik, güçlü ve ayakta kalması hedeflenir. 

Segmentasyon Nedir?

Bir zihin ve bakış açısından ortaya çıkan devrim niteliğinde bir sistemdir. Uzun vadede bütün müşteri potansiyelini, organizasyon süreçlerini, müşteri yaklaşımları ve geri dönüşleri arttırma niteliğindedir. Bir anda olmasını beklemek çok yanlıştır, uzun vadede istikrarlı çalışma ile başarı getiren bir sistemdir. Emek isteyen bu çalışma şekli ile kısa vadede üstün başarı beklemek çok yanlış olur. 

Segmentasyonun başarısını görebilmek adına güçlü vizyon, teknik bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Sabır itinalı çalışma ile yaşatma ve büyüme sağlanır. Bugünden başlayarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz.