Kurumsal kimlik, kurumun kendi imajını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen isimdir. Bir kurumun görünen yüzü, kendini ifade etme şeklidir yani şirket kimliğidir. 

Kurumsal kimlik; kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve görsel göstergelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Bir nevi kurumun imzasıdır.

Kurumsal Kimlik Nelerden Oluşur

  • Logo ve Slogan
  • Kurumsal Renk ve Font
  • Kurumsal Kimlik Kitabı
  • Kartvizit
  • Antetli Kağıtlar, Zarflar, Dosyalar, CD'ler

Logo ve Slogan bir kurumsal kimliğin oluşumundaki en önemli iki öğedir. Tüketicinin ilk dikkatini çeken şey markanın logosudur ve ardından markanın sloganıdır. Slogan, markanın yaptığı ve sunduğu iş hakkında tüketiciye ilk ipucunu verir.

Kurumsal Renk  ve Font markayı her yerde takip eden gölgesi gibidir. Her kurumsal renk muhakkak belli bir fikri temsil etmelidir. Ürünleri satın almak için tüketiciyi yönlendirmeli ve pozitif duygular uyandırmalıdır. Kurumsal kimliği temsil eden her öğede olacağı için çok dikkatli seçilmeli ve uygulanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Kitabı markanın kurumsal kimliğinin kılavuzudur. Kurumsal kimlik net olmalı ve kesinlikle korunmalıdır. Süreklilik için gereken tüm değişmez kurallar bu kitabın içinde yer alır.

Kartvizit kurumsal ön sunum özelliği taşır. Kartvizitin şekli, rengi, tasarımının orjinalliği, kullanılan materyalin özellikleri (kağıt kalınlığı, doku vb.) sizinle yeni tanışan birine pek çok fikir verir ve kurumsal kimliğiniz ile ilgili pek çok mesaj içerir.

Antetli Kağıtlar, Zarflar, Dosyalar, CD'ler kurumsal kimliğinizi destekleyen belgelerdir. Bu belgeler tarzınızın karşı tarafa yansımasında önemli yer tutar.


Kurumsal kimlik bunlarla sınırlı değildir. Markaların ihtiyaçlarına göre maddeler artırılabilir. Asıl önemli olan ihtiyaçların doğru belirlenmesidir. Aksi takdirde tüketicinin zihninde firmanız veya markanız ile ilgili net bir fikir oluşmaz.