Neden özel yazılım?

Özel yazılımlar; şirketlerin kendi şahsi ihtiyaçları göz önüne alınarak şirket bütünlüğünü korumak amacıyla oluşturulan özel programlardır. 

Müşteriyi yazılımlara değil, yazılımları müşterilere özel hazırlama işlemidir. 

Özel yazılımlar, standart ve işletmeler şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İşletmeler iş yapış ve farklı kültürel birikime sahip olması sebebiyle standart yazılımlar şirketlere yüzeysel, geçiştirici çözümler sunmaktadır. Bu nedenle dünya çapında hizmet vermekte olan şirket sahipleri kendilerine özel olarak hazırlanmış özel yazılımları tercih etmektedirler. 

Özel yazılım kolaylıkları;

Giderek büyüyen teknoloji dünyasında işlerinizi daha verimli ve kolay hale getirmek artık çok kolaydır. Şirketinize özel olarak hazırlanan özel yazılımlar çalışma veriminizi arttırmakla kalmayıp düşündüğünüzden çok daha kısa sürede üst seviyelere ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Büyük şirketler daha uzun ve verimli çalışan temposuna ayak uydurabilmek için şirketlerine özel olarak hazırlanan yazılım sistemlerini kullanmaktadırlar.

Gelişmekte olan dijital teknolojiler ile şirketlerin özle yazılımlara olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Tam verililik ile çalışma imkânı sağlayan özel yazılım teknolojileri şirketlere seviye atlamanın kolaylığını gözler önüne sermektedir.

İş gücü maliyetleri düşerken, küçük orta ve büyük(KOBİ) işletmelerin işlerini kolaylaştırarak daha kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı oluyor.

Neden Özel Yazılım?

Büyüme

Kar

Verim artışı

Şirket içi yönetimin tek elden sağlanması

Mobilleşme

Hız

Tasarruf

Teknoloji gücü

Şirket içi ve şirket dışı iletişim kolaylığı

Standart paket yazılım kullanmış olan şirketlerin çoğunluğu tekrardan özel yazılımlara başvurmaktadır. Bu paketler şirkete istedikleri kolaylıkları ve çalışma planlarına uyumaması sebebiyle pek çok sorun çıkarmaktadır. 

Teknik aksaklıklar gibi pek çok sebeple şirket içi ve dışı yazışmalar da aksaklıklar yaşanması sebebiyle işleyiş zarar görmektedir. 

Özel yazılımlar şirketlerin şahsi ihtiyaçları göz önüne alınarak özel olarak hazırlanmaktadır. İhtiyaçlara yönelik hazırlanmakta olan çeşitli eklenti ve çıkarımlar ile sahip olunması gereken yazılım oluşturulmaktadır. 

Özel yazılımlar kullanarak şirketler çoklu verim elde etmektedirler. Bu kolaylıklar göz önüne alındığından özel yazılım tercihleri şirketler açısından en çok tercih edilmekte olan yazılım çeşididir. 

Özel yazılım kullanarak şirketinize hak ettiği kolaylığı sağlayın.  Aforsoft Yazılım ve Danışmanlık ile artık çok kolay.