Bazı durumlarda code first ile çalışırken, unit of work gereği kapsamları ayırmanız gerekebilir.  Örneğin kapsam olarak birbirinden tamamen bağımsız bölümler/modüller olabilir. Bu modüllere ait nesneleri genel veri tabanı kapsamında tanımlamak extra kaynak kullanımına neden olacaktır. 

Birden fazla kapsam/context eklediğiniz zaman artık update-database, add-migration kodlarını kullanırken hedef configurationı bildirmeniz gerekmektedir. 

Yeni bir kapsam/context eklediğiniz zaman ilk olarak ;

  • PM> Enable-Migrations -MigrationsDirectory "Migrations\ContextA" -ContextTypeName MyProject.Models.ContextA
  • Enable-Migrations -MigrationsDirectory "Migrations\ContextB" -ContextTypeName MyProject.Models.ContextB

2. Adım ;

  • PM> Add-Migration -ConfigurationTypeName ConfigA
  • PM> Add-Migration -ConfigurationTypeName ConfigB

3. Adım ;

  • PM> Update-Database -ConfigurationTypeName ConfigA
  • PM> Update-Database -ConfigurationTypeName ConfigB